Naučte sa kresliť správne – kreslenie pravou hemisférou

Vstúpiť do kurzu>>>


Pre koho je kurz určený?

Aj vy ste vždy túžobne hľadeli na krásne kresby a závideli tým, ktorí ich vedia nakresliť?  Chytali ste s nádejou ceruzky a pastelky, no výsledok bol, povedzme všetko iné, len nie to, čo ste nakresliť chceli? A aj keď vás kreslenie bavilo a naozaj ste túžili kresliť, tak ste to časom vzdali a smutne skonštatovali, že na to bohužiaľ nemáte talent?

A čo ak žiadny nepotrebujete? Čo ak sa kresliť dokáže naučiť každý? Iste, bez vrodeného talentu to chce viac práce, ale je to možné. Neveríte? Presvedčte sa sami a naučte sa kresliť v kurze kreslenia pravou hemisférou.


Podstata kreslenia pravou hemisférou

Medzi ľavou a pravou polovicou ľudského mozgu je veľký rozdiel. Vďaka ľavej polovici sme schopní rozprávať a počítať, pretože je v nej uložená logika, systémy a schematické riešenia. Práve ona umožňuje kreslenie jednoduchých schém jedným ťahom, napríklad keď nakreslíte iba zjednodušený symbol pre domček či strom.

Naopak v pravej polovici mozgu sú uložené centrá pre intuitívne, priestorové a holistické vnímanie a centrum pre kreativitu, ktoré je možné rozvíjať napríklad kreslením, ale aj tancom, hrou na hudobný nástroj či spevom.

Metóda kreslenia pravou hemisférou spočíva v kreslení podľa skutočnosti s priestorovou perspektívou. Metodika vychádza z kurzov americkej profesorky umenia Betty Edwardsovej, ktorá sa mnoho rokov zaoberá zapojením pravej hemisféry pri tvorbe. Pomocou metódy kreslenia pravou hemisférou sa môžu naučiť kresliť naozaj všetci.


Náplň kurzu

V kurze sa naučíte v čom spočíva kreslenie pravou hemisférou. Naučí vás základy kreslenia, oboznámi s pomôckami, ktoré je možné na kreslenie využívať a naučí vás postup pre kreslenie krok po kroku. V kurze sa dozviete ako sa naučiť kresliť podľa predlohy pomaranč či stoličku, ale aj jednoznačne to najťažšie, ako detailne nakresliť ruku.

Naučíte sa kresliť portréty a autoportréty aj s detailným nakreslením všetkých čŕt tváre, očí, uší, nosa a pier. Tvár budete kresliť aj z profilu a naučíte sa aj detailne nakresliť vlasy.

Naučte sa kresliť správne - kreslenie pravou hemisférou 5


Lektor kurzu

Kreslenie pravou hemisférou vás v kurze naučí MgA. Petra Cibulková, ktorá sa profesionálnej kresbe a maľbe venuje už 25 rokov a polovicu tohto času takisto vyučuje kreslenie, ale aj iné výtvarné techniky. Sama je tak schopná nie len verne nakresliť realitu, ale naučiť to aj iných.


Čo kurzom získate?

Kurz je zameraný na kreslenie podľa skutočnosti, presne tak ako sa to učia študenti umeleckých škôl. Pomôže vám urýchliť vaše videnie a chápanie súvislostí a tak vo vás docieli schopnosť kresliť. Naučíte sa vďaka nemu vidieť, čo ste doteraz nevnímali a nakresliť všetko o čom by ste si nemysleli, že ste schopní nakresliť. Kreslenie pravou hemisférou umožní aj tým, ktorí si o sebe myslia, že nevedia absolútne kresliť, začať kresliť na skutočne dobrej úrovni.


Zhodnotenie

Kurz ponúka množstvo praktických rád a návodov o tom ako sa naučiť kresliť. Kreslenie pravou hemisférou, vyučované v kurze, má veľa pozitívnych ohlasov. Väčšina ľudí, ktorí sami o sebe tvrdili, že kresliť nevedia, sa pri kurze začala naozaj zlepšovať.

Veľkou výhodou kurzu je, že sa neobmedzuje na kreslenie podľa fotografií ako je tomu vo viacerých kurzoch zvykom, ale naučí vás naozaj verne zaznamenať realitu na základe kreslenia skutočných objektov. Kurz vás naučí návody a triky potrebné k vernému zaznamenaniu reality a vďaka znalosti správneho postupu kreslenia sa dokáže naučiť kresliť naozaj každý.


Samozrejme nebude to zadarmo. Kurz vás síce naučí efektívny postup pre kreslenie pravou hemisférou, no výsledky sa dostavia až opakovaným skúšaním. A tak, hoci kreslenie pravou hemisférou umožňuje naučiť sa kresliť každému, skutočne sa to naučíte až po neustálom a trpezlivom skúšaní. A o čo menší talent na kreslenie máte, o to viac času a trpezlivosti musíte kresleniu venovať.

Ak sa však rozhodnete nevzdať, uvidíte, že vaša snaha prinesie ovocie. Navyše kreslenie ako také pomáha rozvíjať pravú hemisféru a s ňou súvisiacu kreativitu a intuíciu, ktoré využijete aj v iných oblastiach vášho života. Takže zlepšovať sa v kreslení vám prinesie aj iný osoh, než len to, že budete schopní nakresliť niečo pekné, ale môžete si ním efektívne rozvinúť časť svojho myslenia. Kreslenie pravou hemisférou tak môže byť začiatkom nového životného štýlu plného kreativity a zaujímavých aktivít.

Kategória: Kreatívne kurzy
Počet lekcií: 11
Dĺžka kurzu: 5:03 hod.
Úroveň obtiažnosti: Vhodné pre každého
Prístup: 24/7: Videokurzy môžete prehrávať zo všetkých zariadení
Lektor: Petra Cibulková

Neváhajte a naučte sa kresliť už teraz. Kliknite na tlačidlo nižšie a môžete si zdarma vyskúšať prvé lekcie kurzu a nahliadnuť tak do dverí vedúcich ku kreatívnej stránke vašej osobnosti.

Vstúpiť do kurzu>>>

Záverečné zhodnotenie
  • Obsah kurzu:
  • Školiteľ:
  • Kvalita videa a zvuku:
5
Odoslanie
User Review
0 (0 hlasov)